I U Á L Í  Í D A  Š O Y

Na odkazu níže můžete zhlédnout krátkou prezentaci naší školy.

 

https://youtu.be/KdFcphdoGuM

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 1. září zvýšená cena

stravného

Celodenní stravné (přesnídávka, nápoj, oběd, svačina)   35 Kč

Celodenní stravné 7letí                                                      37 Kč

Cizí strávníci                                                                     68 Kč

Školné                                                                             400 Kč