INFORMACE K PROVOZU MŠ

- PROVOZ MŠ SE NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ MŠMT ŘÍDÍ AKTUÁLNÍM STUPNĚM  PES 

- PROVOZ MŠ MŮŽE BÝT Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ VÝRAZNĚ OMEZEN

 

- PROSÍME ČTĚTE INFORMACE NA VSTUPNÍCH DVEŘÍCH

- PROSÍME O MAXIMÁLNÍ DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ (ROUŠKY, DEZINFEKCE, ROZESTUPY)

- DÍTĚ DO MŠ PŘIVÁDÍ A Z MŠ VYZVEDÁVÁ POUZE JEDNA OSOBA

- POVOLENY JSOU MAX. DVĚ DOSPĚLÉ OSOBY V ŠATNĚ. POKUD JSOU PŘI VAŠEM PŘÍCHODU V ŠATNĚ JIŽ DVĚ DOSPĚLÉ OSOBY, VYČKEJTE PROSÍM A DO ŠATNY VSTUPTE, AŽ JEDNA Z OSOB PROSTOR ŠATNY OPUSTÍ

- DO MŠ BUDOU PŘIJÍMÁNY POUZE DĚTI ZDRAVÉ BEZ PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci je

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je


▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének
ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18) s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání.

 

Bez tohoto ochranného prostředku nebudete vpuštěni do budovy MŠ.

 

                                               Děkujeme za pochopení.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

DĚKUJEME ZA VSTŘÍCNÉ DODRŽOVÁNÍ OPATŘENÍ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I U Á L Í  Í D A  Š O Y

Na odkazu níže můžete zhlédnout krátkou prezentaci naší školy.

 

https://youtu.be/…36A 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 1. září zvýšená cena

stravného

Celodenní stravné (přesnídávka, nápoj, oběd, svačina)   35 Kč

Celodenní stravné 7letí                                                      37 Kč

Cizí strávníci                                                                     68 Kč

Školné                                                                             400 Kč