Vážení zákonní zástupci,

dle zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je zákonný zástupce dítěte, které dosáhne šestého roku věku k 31.8.2021, povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to i v případě odkladu povinné školní docházky.

Seznam základních škol v našem městském obvodě naleznete v letáku.

Vážení zákonní zástupci,

 

v červenci a srpnu 2021 bude na naší MŠ probíhat poslední fáze rekonstrukce spojené se zajištěním statiky budovy. Provoz MŠ bude v této době přerušen.

Harmonogramu provozu jednotlivých mateřských škol v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz v období hlavních prázdnin (červenec a srpen 2021) dle souhlasu Rady městského obvodu MOaP usnesení č. 2657/RMOb1822/42/21":

 • 1. 7. – 16. 7. 2021 – ZŠ a MŠO, Ostrčilova 10, PO
 • 1. 7. – 16. 7. 2021 – MŠO, Špálova 32, PO
 • 1. 7. – 16. 7. 2021 – MŠO, Dvořákova 4, PO

 

 • 19. 7. – 30. 7. 2021 – MŠO, Poděbradova 19, PO
 • 19. 7. – 30. 7. 2021 – MŠO, Šafaříkova 9, PO
 • 19. 7. – 30. 7. 2021 – MŠO, Lechowiczova 8, PO

 

 • 2. 8. – 13. 8. 2021 – MŠO, Varenská 2A, PO
 • 2. 8. – 13. 8. 2021 – MŠO, Na Jízdárně 19A, PO
 • 2. 8. – 13. 8. 2021 – ZŠ a MŠO Waldorfská, Na Mlýnici 36, PO

 

 • 16. 8. – 24. 8. 2021 – MŠO, Repinova 19, PO
 • 16. 8. – 24. 8. 2021 – MŠO, Hornická 43A, PO

 

 • 25. 8. – 31. 8. 2021 – všechny mateřské školy uzavřeny z důvodu příprav k zahájení nového školního roku 2021/2022.

 

Provoz může být ještě upraven v případě havárií nebo nutných rekonstrukcí, které nemohou být realizovány v průběhu školního roku.

 

Zápis na prázdninový provoz do jednotlivých mateřských škol MOaP se bude konat v jednotném termínu pro všechny mateřské školy, a to 11. 5. 2021 v místě a době provozu jednotlivých MŠ.

Vážení zákonní zástupci,

 

zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022 se uskuteční v úterý 4. května 2021.

Bližší informace budou postupně zveřejňovány.

  

Mgr. Petra Šrámek Zahradníková, ředitelka MŠ

 

 

I U Á L Í  Í D A  Š O Y

Na odkazu níže můžete zhlédnout krátkou prezentaci naší školy.

 

https://youtu.be/…36A