PLÁNOVANÉ AKCE  VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

 

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k mimořádným opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID - 19 nebylo možno realizovat žádné plánované společné akce.

Všechny nyní plánované akce se budou konat za dodržení aktuálních protiepidemických nařízení.

 

Děkujeme za pochopení

Mgr. Petra Šrámek Zahradníková, ředitelka školy