UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Od 1.1.2018 dochází k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání na 400,- Kč za celodenní docházku

  • V případě pobírání sociálních dávek, předloží rodiče dítěte čtvrtletně příslušný doklad a písemnou žádost o osvobození, na jejichž základě jsou osvobozeni od placení školného.
  • Školné se hradí u vedoucí školní jídelny nebo přes účet trvalým příkazem.
  • Od platby školného jsou osvobozeny děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

veškeré dotazy týkající se plateb Vám zodpoví vedoucí školní jídelny

na tel. č. 596 127 268

 

V době přerušení provozu v době od 20. března 2020 - 25. května 2020 byla výše poplatku za předškolní vzdělávání na jednotlivé měsíce upravena takto:

  • Výše poplatku za březen 2020 činí 255,- Kč
  • Výše poplatku za duben 2020 činí 0,- Kč
  • Výše poplatku za květen 2020 činí 105,- Kč