Vážení zákonní zástupci,

od 1.9.2021 dojde k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na 460,- Kč za celodenní docházku.

V případě, že hradíte školné převodem, upravte si od září 2021 částku.

Stále platí:

  • V případě pobírání sociálních dávek, předloží rodiče dítěte čtvrtletně příslušný doklad a písemnou žádost o osvobození, na jejichž základě jsou osvobozeni od placení školného.
  • Školné se hradí u vedoucí školní jídelny nebo přes účet trvalým příkazem.
  • Od platby školného jsou osvobozeny děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

veškeré dotazy týkající se plateb Vám zodpoví vedoucí školní jídelny

na tel. č. 596 127 268

Děkujeme za pochopení.

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Cena školného  za měsíc duben  (přerušení provozu MŠ) bude upravena podle skutečné doby, kdy MŠ bude pro děti uzavřena, výše úplaty za vzdělávání za měsíc březen je 0,- Kč a za duben bude výše školného stanovena takto:

- Předškoláci: 0,- Kč

- Děti zákonných zástupců spadajících pod IZS a vybrané profese dle nařízení MZd:

300,- Kč

- Ostatním dětem, pro něž v tuto chvíli není MŠ otevřena, bude výše stravného upravena dle aktuální situace. 

Případné přeplatky Vám budou vráceny. 

 

 

Od 1.1.2018 dochází k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání na 400,- Kč za celodenní docházku

  • V případě pobírání sociálních dávek, předloží rodiče dítěte čtvrtletně příslušný doklad a písemnou žádost o osvobození, na jejichž základě jsou osvobozeni od placení školného.
  • Školné se hradí u vedoucí školní jídelny nebo přes účet trvalým příkazem.
  • Od platby školného jsou osvobozeny děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

veškeré dotazy týkající se plateb Vám zodpoví vedoucí školní jídelny

na tel. č. 596 127 268

 

 

V době přerušení provozu v době od 20. března 2020 - 25. května 2020 byla výše poplatku za předškolní vzdělávání na jednotlivé měsíce upravena takto:

  • Výše poplatku za březen 2020 činí 255,- Kč
  • Výše poplatku za duben 2020 činí 0,- Kč
  • Výše poplatku za květen 2020 činí 105,- Kč