Příspěvek OZV (školné) : 400,- Kč celodenní docházka

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Od 1.1.2018 dochází k navýšení částky za školné na 400,- Kč za celodenní docházku

  • V případě pobírání sociálních dávek, předloží rodiče dítěte čtvrtletně příslušný doklad a písemnou žádost o osvobození, na jjichž základě jsou osvobozeni od placení školného.
  • Školné se hradí u vedoucí školní jídelny nebo přes účet trvalým příkazem.
  • Od platby školného jsou osvobozeny děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

veškeré dotazy týkající se plateb Vám zodpoví vedoucí školní jídelny

na tel. č. 596 127 268