Výběr školného a stravné proběhne v těchto dnech

Čtvrtek 10.5.2018 

  • 7:30 – 15:00 hod.

Čtvrtek 17.5. 2018

  • 7:30 – 13:30 hod.
  • 14:30 – 15:30 hod.

Čtvrtek 24.5. 2018 po dohodě s vedoucí ŠJ

  • 7:30 – 13:30 hod.
  • 14:30 – 15:30 hod.

„Klub maminek“

je organizován dobrovolně pro maminky (tatínky) s dětmi. Záměrem je, aby se děti i rodiče seznámili s prostředím, do kterého bude dítko časem docházet.

Schůzky jsou organizovány  při zápisu do MŠ. Setkání probíhají 1x měsíčně v odpoledních hodinách dle zájmu a pozornosti dítěte.

V klubech se společně se svým dítětem můžete seznamovat s prostředím MŠ a učitelkami. Získáte  informace o MŠ,  ujasníte si, co by dítko mělo samo zvládat při nástupu do školky… .Tato setkání organizujeme proto, aby byl vstu do školky pro děti co nejméně stresující a aby pro ně prostředí MŠ a paní učitelky nebyly zcela neznámé.

Milé maminky, pokud jste odevzdaly přihlášku do naší mateřské školy, můžete navštěvovat „KLUB MAMINEK“, který letos bude 22.5.2018 a 12.6.2018.

VELICE SE NA VÁS TĚŠÍME