Děti naší Mateřské školy opět potěšily babičky a dědečky předáním vánočních přáníček do Domova pro seniory Iris v Ostravě Mariánských Horách a to tentokrát ve spolupráci s MŠ Lechowiczova. Již v říjnu 2020 jsme se zapojili do projektu MPSV "Děti malují seniorům k svátku" .

Cílem projektu je propojení dvou generací - seniorů a dětí a následné navázání vztahů mezi školskými zařízeními a službami péče o seniory. Současná epidemiologická situace nám nedává příležitost potěšit seniory vystoupením dětí v jejich zařízení a tak věříme, že je potěší dětské výrobky s přáním klidného prožití vánočních svátků.

 Vážení zákonní zástupci,

na základě Usnesení číslo: 2412/RMOb1822/38/20 05/OŠR/01 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 1, souhlasí  s přerušením provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz v období vánočních prázdnin, a to ve dnech od 23.12.2020 do 03.01.2021. 

Usnesení je PDF přílohou tohoto článku.