Výběr stravného a školného na listopad 2023 proběhne 

 

v úterý 7. listopadu od  7:45 do 13:45 hodin

 

 

 

 

   

Chtějí-li zákonní zástupci platit stravné a školné převodem z účtu, přihlášku si mohou vyzvednout u paní Jany Polákové, vedoucí školní jídelny. Informace týkající školní jídelny (platby,...) Vám budou poskytnuty na tel. čísle 596 127 268

Ceny stravného od září 2022

  • celodenní stravné 40,- Kč (2x svačina, 1x oběd)
  • celodenní (7-letí) 42,- Kč

Z důvodu zdražení vstupních surovin a nákladů došlo k navýšení ceny stravného.
Stravné se hradí hotově u vedoucí školní jídelny nebo sporožirem či inkasem přes účet – rodiče si vyzvednou příslušnou přihlášku u vedoucí školní jídelny.
Stravné se stahuje k 15.dni v měsíci.
Obědy se odhlašují nebo přihlašují 24 hodin předem ústně nebo telefonicky na čísle školní jídelny 596 127 268.

Rovněž vaříme pro cizí strávníky (odnos obědů ve vlastních jídlonosičích). Cena obědu činí 75,- Kč.