V důsledku nárůstu cen potravin a energií 

se zvyšuje od 1. března 2024 cena stravného (dle rozpisu níže).

Navyšte si, prosím, limity pro platby při placení SIPO.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Výběr stravného a školného na červen 2024 proběhne 

 

ve čtvrtek 6. května od  7:45 do 13:45 hodin

  

 Chtějí-li zákonní zástupci platit stravné a školné převodem z účtu, přihlášku si mohou vyzvednout u paní Jany Polákové, vedoucí školní jídelny. Informace týkající školní jídelny (platby,...) Vám budou poskytnuty na tel. čísle 596 127 268

Ceny stravného od 1. 3. 2024

Strávníci do 6 let

  • pitný režim            4,- Kč
  • dopolední svačina 10,- Kč
  • oběd                   23,- Kč
  • odpolední svačina   9,- Kč

---------------------------------------------------

Polodenní strava do 6 let 37,- Kč

Celodenní strava do 6 let 46,- Kč

 

Strávníci 7 a více let

  • pitný režim            4,- Kč
  • dopolední svačina 10,- Kč
  • oběd                   25,- Kč
  • odpolední svačina   9,- Kč

---------------------------------------------------

Polodenní strava 7 a více let 39,- Kč

Celodenní strava 7 a více let 48,- Kč

 

Z důvodu zdražení vstupních surovin a nákladů došlo k navýšení ceny stravného.
Stravné se hradí hotově u vedoucí školní jídelny nebo sporožirem či inkasem přes účet – rodiče si vyzvednou příslušnou přihlášku u vedoucí školní jídelny.
Stravné se stahuje k 15.dni v měsíci.
Obědy se odhlašují nebo přihlašují 24 hodin předem ústně nebo telefonicky na čísle školní jídelny 596 127 268.

Rovněž vaříme pro cizí strávníky (odnos obědů ve vlastních jídlonosičích). Cena obědu činí 95,- Kč.