Výběr stravného a školného na září 2020 proběhne

  • pondělí  31.8.2020        od 8 do 15 hod.     
  •                           

   

Chtějí-li zákonní zástupci platit stravné a školné převodem z účtu, přihlášku si mohou vyzvednout u paní Jany Polákové, vedoucí školní jídelny. Informace týkající školní jídelny (platby,...) Vám budou poskytnuty na tel. čísle 596 127 268

Ceny stravného od září 2020

  • celodenní stravné 35,- Kč (2x svačina, 1x oběd)
  • celodenní (7-letí) 37,- Kč

Z důvodu zdražení vstupních surovin a nákladů celkem došlo od září 2017 k navýšení ceny stravného.
Stravné se hradí hotově u vedoucí školní jídelny nebo sporožirem či inkasem přes účet – rodiče si vyzvednou příslušnou přihlášku u vedoucí školní jídelny.
Stravné se stahuje k 15.dni v měsíci.
Obědy se odhlašují nebo přihlašují 24 hodin předem ústně nebo telefonicky na čísle školní jídelny 596 127 268.

Rovněž vaříme pro cizí strávníky (odnos obědů ve vlastních jídlonosičích) . Cena oběda činí 68,- Kč