Výběr stravného a školného na leden 2020 proběhne

  • v úterý       7.01.2020  -       od 7:30 - 13-30 hodin                                       od 14:30- 15:30 hodin
  • v úterý     14.01.2019 -        od 7:30 - 13-30 hodin                                       od 14:30- 15:30 hodin

       Děti z jiných MŠ musí zaplatit stravné v hotovosti. Platí to i pro děti z naší MŠ, kteří mají pozastavené inkaso.

 

Chtějí-li zákonní zástupci platit stravné a školné převodem z účtu, přihlášku si mohou vyzvednout u paní Jany Polákové, vedoucí školní jídelny. Informace týkající školní jídelny (platby,...) Vám budou poskytnuty na tel. čísle 596 127 268

Ceny stravného od září 2019

  • celodenní stravné 33,- Kč (2x svačina, 1x oběd)
  • polodenní stravné 27 – Kč (1x svačina, 1x oběd)
  • dopolední svačina 8,- Kč
  • polodenní strava (7-letí) 29,- Kč
  • celodenní (7-letí) 35,- Kč

Z důvodu zdražení vstupních surovin a nákladů celkem došlo od září 2017 k navýšení ceny stravného.
Stravné se hradí hotově u vedoucí školní jídelny nebo sporožirem či inkasem přes účet – rodiče si vyzvednou příslušnou přihlášku u vedoucí školní jídelny.
Stravné se stahuje k 15.dni v měsíci.
Obědy se odhlašují nebo přihlašují 24 hodin předem ústně nebo telefonicky na čísle školní jídelny 596 127 268.

Rovněž vaříme pro cizí strávníky (odnos obědů v jídlonosičích) . Cena oběda činí 62,- Kč