Podle zájmů a talentu dětí je možno v naší MŠ využít nabídky kroužků

  • PŘEDŠKOLA (příprava předškolních dětí na přirozený vstup do ZŠ s využitím prvku " Metody dobrého startu")
  • PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
  • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY V KNIHOVNĚ, VERNISÁŽ V KNIHOVNĚ

 

Kroužky při ZŠ Nádražní

  • POHYBOVÝ KROUŽEK (MAŽORETKY, ATLETIKA, POHYBOVKY) – vede Mgr. Černá, Mgr. Šrámková
  • ANGLICKÝ KROUŽEK ( Mgr. Čecháčková)
  • VÝTVARNÝ KROUŽEK S KERAMIKOU (Bc. Weissová)
  • DRAMAŤÁČEK (Mgr. Ostružková, p. Matějová)

Termíny kroužků  – vyučující