Podle zájmů a talentu dětí je možno v naší MŠ využít nabídky kroužků

 • PŘEDŠKOLA (příprava předškolních dětí na přirozený vstup do ZŠ s využitím prvku " Metody dobrého startu")
 • PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY V KNIHOVNĚ, VERNISÁŽ V KNIHOVNĚ

 

Kroužky při ZŠ Nádražní

 • POHYBOVÝ KROUŽEK (MAŽORETKY, ATLETIKA, POHYBOVKY) – vede Mgr. Černá, Mgr. Šrámková
 • ANGLICKÝ KROUŽEK ( Mgr. Čecháčková)
 • VÝTVARNÝ KROUŽEK S KERAMIKOU (Bc. Weissová)
 • DRAMAŤÁČEK (Mgr. Ostružková, p. Matějová)

Termíny kroužků  – vyučující

 • 15.2. Výtvarný –  Bc. Weissová
 • 22.2. Pohybový – Mgr. Černá, Mgr. Šrámková
 • 1.3. Anglický – Mgr. Čecháčková
 • 8.3. Pohybový – Mgr. Černá, Mgr. Šrámková
 • 22.3. Dramatický –  Mgr. Ostružková, Mgr. Matějová
 • 5.4. Pohybový – Mgr. Černá, Mgr. Šrámková
 • 12.4. Výtvarný – Bc. Weissová
 • 19.4. Pohybový – Mgr. Černá, Mgr. Šrámková
 • 26.4. Anglický – Mgr. Čecháčková
 • 3.5.   Pohybový – Mgr. Černá, Mgr. Šrámková
 • 10..5. Dramatický – Mgr. Ostružková, Mgr. Matějová
 • 17.5. Pohybový – Mgr. Černá, Mgr. Šrámková
 • 24.5  Výtvarný – Bc. Weissová
 • 31.5. Pohybový – Mgr. Černá, Mgr. Šrámková
 • 7.6. Anglický – Mgr. Čecháčková
 • 14.6. Dramatický – Mgr. Ostružková, Mgr. Matějová