Po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí v mateřské škole ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.

 

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MŠ 

Zde najdete důležité informace k distančnímu vzdělávání. Prosím, čtěte dále.

 

 

Moc zdravíme všechny děti a rodiče.

V tomto školním roce již naposledy zasíláme distanční výuku.

V posledních dnech školního roku si vše zopakujeme, a budeme se společně těšit na začátek prázdnin. Budeme pozorovat letní přírodu a srovnávat jednotlivá roční období. Naučíme se něco dalšího o rostlinách a přírodě.

 

S pozdravem Vaše paní učitelky,

Zdeňka a Petra

Moc zdravíme všechny děti a rodiče.

V tomto týdnu se zaměříme na naše předškoláky a pěkně se s nimi rozloučíme. Popřejeme jim hodně nových zážitků, nových kamarádů a úspěchů. Zároveň budeme zkoumat letní přírodu a pozorovat co se skrývá v trávě. Naučíme se něco nového o rostlinách a hlavně o hmyzu.

 

S pozdravem Vaše paní učitelky,

Zdeňka a Petra

Podkategorie