Po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí v mateřské škole ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.

 

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MŠ 

Zde najdete důležité informace k distančnímu vzdělávání. Prosím, čtěte dále.

 

 

Hrajeme si  "Na školáky"
 
1.úkol - Vystřihněte barevné tvary, porovnejte s obrázky a doplňte ( přiložte, nalepte) do daných okýnek. 
2.úkol - Pokračuj ve vybarvování tvarů ve stejné řadě.
3.úkol - Nakreslete dětem na papír různé tvary, nalámejte špejle stejných velikostí a pak je uložte do misky, děti pak přikládají.
 
Můžete dětem ztížit úkol tak, že nakreslíte tvary různých velikostí a nalámete špejle podle nich.
Děti mají za úkol přirovnávat a vybírat správnou velikost a přikládat na daný obrázek (tvar).

Podkategorie