Moc zdravíme všechny děti a rodiče.

V tomto školním roce již naposledy zasíláme distanční výuku.

V posledních dnech školního roku si vše zopakujeme, a budeme se společně těšit na začátek prázdnin. Budeme pozorovat letní přírodu a srovnávat jednotlivá roční období. Naučíme se něco dalšího o rostlinách a přírodě.

 

S pozdravem Vaše paní učitelky,

Zdeňka a Petra

Moc zdravíme všechny děti a rodiče.

V tomto týdnu se zaměříme na naše předškoláky a pěkně se s nimi rozloučíme. Popřejeme jim hodně nových zážitků, nových kamarádů a úspěchů. Zároveň budeme zkoumat letní přírodu a pozorovat co se skrývá v trávě. Naučíme se něco nového o rostlinách a hlavně o hmyzu.

 

S pozdravem Vaše paní učitelky,

Zdeňka a Petra

Podkategorie