VLÁDÁ ZAKAZUJE s účinností od 27. února 2021 od 00:00 hod do 21. března 2021 23:59 hod. osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

 

Výdej obědů pro cizí strávníky od 1.3.2021

nebude přerušen

 

Zákonní zástupci dětí si mohou odebírat obědy pro děti jako jídlo s sebou za dotovanou cenu. Obědy je nutno nahlásit vždy den předem do 12:00 hodin. Obědy budou vydávány od 11:00 do 11:30 hodin pouze do jídlonosičů přes výdejní okno.