Ve čtvrtek 10.6.2021 se konalo tradiční pasování předškoláků na školáky. Děti předvedly krátký kulturní program, pak přednesly slib školáků a následovalo slavnostní pasování.

Akce se zúčastnila paní místostarostka Mgr. Alena Pataky, která dětem předala knihu Cestovatelské pohádky, doplněnou pamětním listem a vlaštovkou symbolizující pohodový přelet z mateřské školy do lavic školy základní.

Celý den se krásně vydařil, děti si užily nejen slavnostní akt, ale i další sportovní aktivity, které pro ně připravily paní učitelky na školní zahradě. 

 

Tak ahoj školko!!!