Termín: 14. - 18.2.2022

Scházení dětí do 7:30 hodin na třídách (odjezd od MŠ v 7:50 hodin).

Příjezd v 11:30 hodin do MŠ.

Vyzvedávání dětí nejdříve po obědě.

Podrobné informace pro účastníky výcviku jsou vyvěšeny na nástěnkách v šatnách a v příloze pod textem.

Dotazy prosím směřujte na třídní učitelky.