Hrajeme si  "Na školáky"
 
1.úkol - Vystřihněte barevné tvary, porovnejte s obrázky a doplňte ( přiložte, nalepte) do daných okýnek. 
2.úkol - Pokračuj ve vybarvování tvarů ve stejné řadě.
3.úkol - Nakreslete dětem na papír různé tvary, nalámejte špejle stejných velikostí a pak je uložte do misky, děti pak přikládají.
 
Můžete dětem ztížit úkol tak, že nakreslíte tvary různých velikostí a nalámete špejle podle nich.
Děti mají za úkol přirovnávat a vybírat správnou velikost a přikládat na daný obrázek (tvar).

Podkategorie