KROUŽKY VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ NÁDRAŽNÍ JSOU DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY

 

S ohledem na platná epidemická opatření a metodické pokyny MŠMT pro školní rok 2021/2022, budou pravidelné kroužky nahrazeny jednorázovými aktivitami a akcemi ve spolupráci se ZŠ Nádražní. O všech těchto akcích budete informováni a budou při nich dodržena všechna aktuální epidemická nařízení.

 

NADSTANDARTNÍ AKTIVITY V RÁMCI MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Činnost kroužků bude zahájena v říjnu tohoto roku. Podrobné informace a časový harmonogram bude včas zveřejněn v tomto článku a v šatnách 4. třídy Beruška a 5. třídy Sovičky.

  • Do kroužků budou přednostně zapisovány děti plnící povinné předškolní vzdělávání ze tříd Sovičky a Berušky. 
  • Zájem o zápis do kroužků hlaste během září třídní učitelce.

Nabídka kroužků:

  • Hravá angličtina
  • Předškola
  • Sbor
  • Tanečky
  • Pěstitelský kroužek
  • Badatelský kroužek
  • Výtvarný kroužek
  • Tvoje, moje, naše řeč aneb ČEŠTINA JAKO DRUHÝ JAZYK (vzdělávání cizinců)