Výběr stravného a školného na září 2021 proběhne v

 

  • úterý 31.08.2021 od 8:00 do 14:00 hodin              

   

Chtějí-li zákonní zástupci platit stravné a školné převodem z účtu, přihlášku si mohou vyzvednout u paní Jany Polákové, vedoucí školní jídelny. Informace týkající školní jídelny (platby,...) Vám budou poskytnuty na tel. čísle 596 127 268

Ceny stravného od září 2021

  • celodenní stravné 37,- Kč (2x svačina, 1x oběd)
  • celodenní (7-letí) 39,- Kč

Z důvodu zdražení vstupních surovin a nákladů došlo k navýšení ceny stravného.
Stravné se hradí hotově u vedoucí školní jídelny nebo sporožirem či inkasem přes účet – rodiče si vyzvednou příslušnou přihlášku u vedoucí školní jídelny.
Stravné se stahuje k 15.dni v měsíci.
Obědy se odhlašují nebo přihlašují 24 hodin předem ústně nebo telefonicky na čísle školní jídelny 596 127 268.

Rovněž vaříme pro cizí strávníky (odnos obědů ve vlastních jídlonosičích). Cena obědu činí 70,- Kč.