Nepřehlédněte, důležité!!!  Žádáme vás všechny, abyste do mateřské školy přiváděli pouze zdravé děti bez příznaků infekčního onemocnění a po nemoci děti DOLÉČENÉ!!!  V posledních dnech se nákaza covidem-19 prudce šíří v dětských kolektivech (mateřské školy nevyjímaje). Žádáme vás o důsledné dodržování hygienických opatření, abychom se chránili navzájem.  Děkujeme za vstřícnost a pochopení. Přejeme všem pevné zdraví!!!


Informace k provozu mateřské školy od září 2021 
 

 

Vážení zákonní zástupci,

čtěte prosím pozorně následující informace. Dle novelizovaných informací MŠMT:

Nadále v budově MŠ platí tato protiepidemická opatření:

  • Dítě přivádí a vyzvedává 1 osoba.
  • Zákonní zástupci a děti s příznaky infekčního onemocnění nebudou do budovy školy vpuštěni.
  • Dítě v MŠ nemusí mít zakryté dýchací cesty.
  • Dospělé osoby budou mít dýchací cesty zakryté respirátorem či zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem, který splňuje normy ČSN EN 14683+AC a při vstupu použijí dezinfekci.
  • Je nutné dodržovat dvoumetrové odstupy.
  • Omezit pohyb v MŠ na nezbytně nutnou dobu.
  • Maximální povolený počet dospělých osob v šatně jsou 2.

 

Děkujeme za pochopení a vstřícné dodržování těchto opatření.

 

Škola je povinna chránit zdraví dětí, zaměstnanců školy a postupovat podle pokynů ministerstva. Má rovněž odpovědnost řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu s platnou legislativou.

V kompetenci školy není povinnost obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů.

V případě nesouhlasu s vládními opatřeními či protiepidemickými nařízeními, kontaktujte informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví).

 

Děkujeme za pochopení a vstřícné dodržování těchto opatření.

Přejeme všem pevné zdraví.