Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je


respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének


ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení) s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání. Bez tohoto ochranného prostředku nebudete vpuštěni do budovy MŠ.

DĚKUJEME ZA VSTŘÍCNÉ DODRŽOVÁNÍ OPATŘENÍ