Aktuální jídelníček bude

umístěn na web na konci srpna.

Od 1. září se bude opět vařit i

pro cizí strávníky.

 

Od 1. září zvýšená cena

stravného

Celodenní stravné (přesnídávka, nápoj, oběd, svačina)   35 Kč

Celodenní stravné 7letí                                                      37 Kč

Cizí strávníci                                                                     68 Kč

Školné                                                                             400 Kč

 

S přáním příjemného prožití letních prázdninových

dnů.

 

V Ostravě 1. července 2020 

Mgr. Petra Šrámek Zahradníková, ředitelka školy