Děti naší Mateřské školy opět potěšily babičky a dědečky předáním vánočních přáníček do Domova pro seniory Iris v Ostravě Mariánských Horách a to tentokrát ve spolupráci s MŠ Lechowiczova. Již v říjnu 2020 jsme se zapojili do projektu MPSV "Děti malují seniorům k svátku" .

Cílem projektu je propojení dvou generací - seniorů a dětí a následné navázání vztahů mezi školskými zařízeními a službami péče o seniory. Současná epidemiologická situace nám nedává příležitost potěšit seniory vystoupením dětí v jejich zařízení a tak věříme, že je potěší dětské výrobky s přáním klidného prožití vánočních svátků.