Od 1. září zvýšená cena

stravného

Celodenní stravné (přesnídávka, nápoj, oběd, svačina)    35 Kč

Celodenní stravné 7letí                                                      37 Kč

Cizí strávníci                                                                     68 Kč

Školné                                                                             400 Kč

 

 


Joomla! konzole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze