Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 30.11.2017 svým usnesením 2415/RMOb1418/74/17 souhlasí s přerušením provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin 23.12.2017. – 2.1.2018 včetně.

 

Dále svým usnesením 2416/74/17 souhlasí s termínem:

konání zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019 dne 3.5.2018 v místě a době provozu MŠ (od 6:00 hod. do 16:00 hod.)

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2018/19 naleznete v níže přiloženém souboru.

 

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

ve školním roce 2017/2018

Provoz mateřských škol v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je rozložen tak, aby bylo možno po zbývající dny prázdnin umístit děti, které z vážných důvodů nemohou trávit prázdniny ve své rodině, do náhradní mateřské školy.

V případě, že potřebujete během letních prázdnin zapsat dítě do náhradní mateřské školy, vyzvedněte si u učitelky ve své třídě formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro prázdninový provoz“. Bez této žádosti nemůže být Vaše dítě zapsáno!!!

Formulář prosím, čitelně vyplňte a následně Vám na její zadní stranu okopírujeme potvrzení lékaře o očkování a opatříme ji razítkem naší školy. Takto vyplněná a školou potvrzená žádost bude připravena pro zápis na prázdninový provoz. Budete-li hlásit své dítě do více mateřských škol v obvodu, je nezbytné mít pro každou mateřskou školu samostatnou žádost. Žádost si buď následně nakopírujte podle potřeby. Pokud tuto možnost nemáte, jsme schopni Vám na požádání udělat kopii u nás.

Zápis pro prázdninový provoz proběhne ve čtvrtek 10. 5. 2018 v době a místě provozu jednotlivých mateřských škol. Upozorňujeme, že volná místa pro přijetí na prázdninová místa se mohou v jednotlivých mateřských školách lišit – lze přijmout pouze do volné kapacity školy!

Podmínky pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného pro prázdninový provoz si každá mateřská škola stanovuje sama! Opět se mohou lišit (budete informováni u zápisu nebo na webových stránkách mateřských škol). Zpravila je však částka za „školné“ a stravné vybírána již při zápisu na prázdninový provoz. Počítejte tedy prosím s tím a mějte s sebou dostatečnou hotovost!

Seznam přijatých uchazečů na prázdninový provoz naleznete v níže přiloženém souboru.

Harmonogram prázdninového provozu jednotlivých MŠ naleznete zde:

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 30.11.2017 svým usnesením č. 2416/RMOb1418/74/17 souhlasila s přerušením a zabezpečením provozu MŠ v měsících červenci a srpnu 2018 dle následujícího harmonogramu:

Provoz v červenci 2018:

2.7. – 13. 7. 2018 – ZŠ a MŠO, Ostrčilova 10, PO;

2.7. – 13. 7. 2018 – MŠO, Na Jízdárně 19a, PO;

2.7. – 13. 7. 2018 – MŠO, Křižíkova 18, PO;

16.7. – 27. 7. 2018 – Waldorfská ZŠ a MŠO, Na Mlýnici 36, PO;

16.7. – 31. 7. 2018 – MŠO, Dvořákova 4, PO;

16.7. – 31. 7. 2018 – MŠO, Varenská 2a, PO;

16.7. – 31. 7. 2018 – MŠO, Špálova 32, PO.

Provoz v srpnu 2018:

1.8. – 10. 8. 2018 – MŠO, Blahoslavova 6, PO;

1.8. – 10. 8. 2018 – MŠO, Hornická 43A, PO;

1.8. – 10. 8. 2018 – MŠO, Šafaříkova 9, PO;

13.8. – 24. 8. 2018 – MŠO, Poděbradova 19, PO;

13.8. – 24. 8. 2018 – MŠO, Lechowiczova, PO;

13.8. – 24. 8. 2018 – MŠO, Repinova 19, PO.

Ve dnech 27.8. – 31. 8. 2018 budou všechny mateřské školy UZAVŘENY z důvodu probíhajících příprav k zahájení školního roku 2018/2019.

Podrobné informace k prázdninovému provozu v naší MŠ (pro zájemce o zapsání z jiných MŠ):

Úplata za předškolní vzdělávání na prázdninový provoz (tj. v době od 2.7. – 13. 7. 2018) je stanovena ve výši 146,-- Kč a celodenní stravné ve výši 33,-- Kč na den pro děti do 6 let je potřeba ji uhradit hotově v den zápisu, nejpozději však do 24.5. ve vypsaných výběrních termínech u vedoucí ŠJ.