Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz projednala informace o termínu zápisu na školní rok 2019/2020, termínu zápisu na prázdninový provoz v měsících červenec a srpen 2019 a přerušení a zabezpečení provozu v měsících červenec a srpen 2019 na své 3. schůzi dne 10. 12. 2018 a rozhodla svým usnesením č. 0140/RMOb1822/3/18 a č. 0141/RMOb1822/3/18 souhlasit s:

  • termínem konání zápisů do Vašich škol na školní rok 2019/2020, a to dne 2. 5. 2019 v místě a době provozu Vašich škol. (od 6:00-16:00 hodin v ředitelně)
  • termínem konání zápisů na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019 do Vašich škol, a to dne 9. 5. 2019 v místě a době provozu Vašich škol (od 6:00-16:00 hodin v ředitelně)

TĚŠÍME SE NA VÁS

Harmonogram pro prázdninový provoz viz příloha