„Klub maminek“

je organizován dobrovolně pro maminky (tatínky) s dětmi. Záměrem je, aby se děti i rodiče seznámili s prostředím, do kterého bude dítko časem docházet.

Schůzky jsou organizovány  při zápisu do MŠ. Setkání probíhají 1x měsíčně v odpoledních hodinách dle zájmu a pozornosti dítěte.

V klubech se společně se svým dítětem můžete seznamovat s prostředím MŠ a učitelkami. Získáte  informace o MŠ,  ujasníte si, co by dítko mělo samo zvládat při nástupu do školky… .Tato setkání organizujeme proto, aby byl vstu do školky pro děti co nejméně stresující a aby pro ně prostředí MŠ a paní učitelky nebyly zcela neznámé.

Milé maminky, pokud jste odevzdaly přihlášku do naší mateřské školy, můžete navštěvovat „KLUB MAMINEK“, který letos bude 22.5.2018 a 12.6.2018.

VELICE SE NA VÁS TĚŠÍME