TERMÍNY PŘERUŠENÍ PROVZU MŠ V DOBĚ PRÁZDNIN, TERMÍNY ZÁPISŮ

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 30.11.2017 svým usnesením 2415/RMOb1418/74/17 souhlasí s přerušením provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin 23.12.2017. – 2.1.2018 včetně.

Dále svým usnesením 2416/74/17 souhlasí s termínem:

  • konání zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019 dne 3.5.2018 v místě a době provozu MŠ
  • konání zápisu na prázdninový provoz v červenci a srpnu 2018 dne 10.5.2018 v místě a době provozu jednotlivých MŠ
  • zajištění provozu MŠ Křižíkova v době letních prázdnin v termínu 2.7.2018 – 13.7. 2018

Ve dnech 27.8. – 31.8. 2018 budou všechny školy uzavřeny.

O PŘIJETÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19