V letošním roce jsme se zapojili do celorepublikového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřeného na implementaci politiky stárnutí. Projekt s krajským názvem "Děti malují seniorům k svátku" byl zaměřen na podporu seniorů, pro které je toto období, v souvislosti s hrozbou onemocnění Covid-19, nelehké. Cílem projektu bylo propojení dvou generací - senioru a dětí a následné navázání spolupráce mezi školskými zařízeními a službami péče o seniory.

         Děti všech pěti tříd naší MŠ v průběhu září vyráběly s pedagožkami krásná přáníčka v podobě zápichů. Následně byly tyto výrobky oficiálně předány zástupkyni za Domov pro seniory IRIS. 107 přáníček bude 1. října, v Den seniorů, zprostředkovaně předáno všem klientům tohoto zařízení. S ohledem na současnou situace nemohlo proběhnout osobní setkání, ale věříme, že se v rámci další spolupráce uvidíme se seniory i osobně a děti je budou moci potěšit i pěkným vystoupením.

Přejeme Všem seniorům k jejich svátku pevné zdraví a hodně životního elánu.

                          

                                                                                            Mgr. Petra Šrámek Zahradníková, a děti i zaměstnanci mateřské školy