AKTUALIZACE OD 25. 9. 2020 

!!! Důležité upozornění ke vzniklé situaci v souvislosti s COVID-19 !!!

 

Od 25. 9. 2020 platí MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, čj. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN 

 

 

Od pátku 25. 9. 2020 do úterý 29. 9. 2020 se mateřská škola UZAVÍRÁ

na základě rozhodnutí ředitelky školy a dle pokynů KHS z důvodu zamezení dalšího šíření onemocnění. Případné znovuotevření nastane ve středu 30. 9. 2020, pokud se epidemiologická situace v MŠ nezhorší. Sledujte pravidelně webové stránky či emaily, kde budeme uveřejňovat aktuální informace.

Dnešního dne, tj. 24. 9. 2020, jsme z Krajské hygienické stanice obdrželi telefonickou informaci, že všem dětem ze 4. třídy Berušek, které byly v MŠ přítomny od 14. 9. 2020 a zároveň byly v přímém kontaktu s infikovanou osobou, nařídila Krajská hygiena stanice povinnou karanténu do 29. 9. 2020 případně déle podle informací z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Do karantény jsou v tuto chvíli zařazeny pouze dotčené děti, nikoliv rodinní příslušníci. 

Ostatní třídy jsou uzavřeny od 25. 9. 2020 do 29. 9. 2020 prozatím bez nutnosti povinné karantény, situace se však může změnit. Aktuální informace sledujte na webu, případně v emailech či ve zprávách sms.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví.

 

Mgr. Petra Šrámek Zahradníková, ředitelka školy

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

 

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci je od 10.9.2020 povinnost nosit roušky (ústenky, šátky,....) uvnitř budov v celé ČR, tedy i v Mateřské škole Ostrava, Křižíkova 18.

Bez roušky, ústenky, šátku nebudete vpuštěni do budovy MŠ.

 

                                               Děkujeme za pochopení.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v průběhu letních měsíců probíhala na naší MŠ rekonstrukce budovy, která byla v užitných prostorách ukončena k 31. 8. 2020.

 

Děkujeme všem zúčastněným rodičům za osobní pomoc při přípravách budovy na rekonstrukci.

 

Další etapa oprav zahrnuje práce pouze ve sklepních prostorách, které na provoz MŠ nebudou mít vliv. Plánované ukončení prací je 15.10.2020.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Od 1. září zvýšená cena

stravného

Celodenní stravné (přesnídávka, nápoj, oběd, svačina)         35 Kč

Celodenní stravné 7letí                                                      37 Kč

Cizí strávníci                                                                     68 Kč

Školné                                                                             400 Kč